document.write('500 x denně se zde zobrazí vaše reklama. Sympatizující veřejnosti, aktivistům z NNO, novinářům, studentům...
Cena od 200 Kč výhradně pro NNO. Objednejte si TICKER!');