spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výukový program přírodopisu - botaniky pro ZŠ a SŠ. Program zahrnuje nejznámější vyšší rostliny. Obsahuje přes 380 druhů rostlin, 1500 obrázků. Je určen nejen k výuce počítačem řízené, ale i počítačem podporované.
URL: http://www.prirodopis.eu
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o mezinárodním výzkumném programu Man and Biosphere (MAB), zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím i při zpracování výsledků výzkumu pro různé úrovně uživatelů ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy. Informace o českých biosférických rezervacích.
URL: http://mab.kav.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o projektu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), což je dlouhodobý celosvětový program zaměřený na sledování životního prostředí a určený pro školy.
URL: http://www.mujweb.cz/www/cmelda/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Náměty pro ekologickou výchovu dětí do 4 let v průběhu celého roku, připravené pracovnicemi Ekologického centra Toulcův dvůr.
URL: http://www.detiapriroda.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekoporadenské stránky Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. Stránky nabízejí možnost položit dotaz týkající se životního prostředí. Stránky mají tři základní rubriky - Ekologická výchova, Ekoporadna a Kultura, které se dělí na další podrubriky.
URL: http://www.ekologickavychova.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji. Server provozuje Ekocentrum PALETA. Kalendář akcí, granty, koncepce a další informace.
URL: http://www.ekovychova.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na české i cizí stránky věnované environmentální výchově, dokumenty k environmentální výchově, aktivity, hry, nápady. Stránky vznikly jako součást absolventské práce Jitky Hazukové.
URL: http://sweb.cz/isev/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o bývalém projektu sdružení Tereza určeném zejména pro základní a střední školy. Projekt si kladl za cíl zábavnou formou seznámit děti s problematikou zdravotního stavu smrku ztepilého přímo v přírodě a získat údaje pro vědecké vyhodnocení stavu smrků.
URL: http://www.mujweb.cz/www/cmelda/smrky/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plný text koncepce a akční plán ve formátu pdf, zpracované Domem ekologické výchovy Lipka.
URL: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=5098...
Melbourne Aquarium (Melbournské akvárium)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky akvária v Melbourne, které nabící pestrou škálu služeb. Od výukových programů, přes pozorování ryb až po obchody a kavárny.
URL: http://www.melbourneaquarium.com.au
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum se zabývá mj. environmentalní výchovou a tříděním a recyklací odpadů.
URL: http://www.receptt.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky projektu Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji.
URL: http://www.evvojmk.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projektu Sovy do škol realizuje sdružení Arnika. Hlavní náplní projektu jsou přednášky o životě sov doplněné ukázkami živých handicapovaných sov, výpravy za "houkáním", soutěžní program Únor - měsíc sov, multikulturní soutěž a ornitologické soustředění pro vítěze soutěže.
URL: http://www.sovy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Strategický rozvojový dokument, jehož úkolem je navrhnout na základě analýzy stavu základní směry podpory EVVO. Zpracovala Společnost pro Jizerské hory na základě zadání Krajského úřadu Libereckého kraje.
URL: http://sweb.cz/kokev
Stratospheric Ozone Depletion (Ztenčení stratosférického ozonu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výukový materiál na stránkách NASA určený pro učitele a studenty s dalšími odkazy na danou tématiku.
URL: http://www.nas.nasa.gov/About/Education/Ozone
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Interaktivní vzdělávací stránky společnosti Eko-Kom určené pro děti a školní mládež. Mají pomoci vychovávat ke správnému třídění odpadů.
URL: http://www.tonda-obal.cz
UnderWater World (Podvodní svět)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky australského mořského akvária umístěného v blízkosti Brisbane.
URL: http://www.underwaterworld.com.au
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o třísemestrovém zájmovém specializačním programu celoživotního vzdělávání "Léčivé rostliny", který nabízí Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
URL: http://www.faf.cuni.cz/study/other/medicinal_plants/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento portál je informačním nástrojem systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále EVVO) Jihočeského kraje.
URL: http://www.zelenabrana.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky spotřebitelského projektu pod heslem "Biopotraviny do škol a úřadů!"
URL: http://www.bio.spotrebitele.info
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -
NAVRCHOLU.cz