spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o centru a vyučovaných předmětech.
URL: http://ceg.fsv.cvut.cz
Crisis Energética (Energetická krize)
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace upozorňuje na krizi spojenou s vyčerpáním neobnovitelných surovin pro výrobu energie, která může nastat.
URL: http://www.crisisenergetica.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká zemědělská univerzita nabízí vysokoškolské a postgraduální studium a studium v rámci celoživotního vzdělávání zemědělských i lesnických oborů.
URL: http://www.czu.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hydrologické informace na serveru ČHMÚ
URL: http://www.chmi.cz/hydro/hyd_main.html
Debreceni Egyetem Agrártudományi centrum (Centrum zemědělských věd při Debrecínské univerzitě)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o výzkumu, zemědělské fakultě (katedry,historie, pedagogové,...), Institut rozvoje krajiny a zemědělství, Výzkumné středisko v Nyíregyháze (kontakty, oddělení,...). Výzkumné středisko v Karcagu.
URL: http://www.date.hu
Eotvos Lóránd Tudományegyetem-Természettudományi Kar (Univerzita Eotvose Lóránda-Fakulta přírodovědecká)
Jazyk: MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o studovaných oborech a katedrách, vyučujících, výzkumný program Rezeda, novinky z fakulty.
URL: http://ttk.elte.hu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze.
URL: http://www.fjfi.cvut.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o fakultě, katedrách, výuce, výzkumu, pořádaných konferencích a seminářích...
URL: http://web.fsv.cvut.cz
Global Warming Central (Centrála informací o globálním oteplování)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zdroj informací o globálním oteplování na Pace Law School v New Yorku, USA. Obsahuje základní informace o problematice klimatických změn a aktivitách k omezení emisí skleníkových plynů a odkazy na další stránky k tématu.
URL: http://law.pace.edu/energy/globalwarming_old.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o zaměstnancích katedry a o studiu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~analchem/katedra.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kontakty na pracovníky katedry, přehled jednotlivých oddělení.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~antropo/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vědním oboru kartografie a geoinformatika, o studiu a výzkumu a o mapové sbírce Univerzity Karlovy.
URL: http://www.natur.cuni.cz/gis/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících, výuce a studiu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/biochem/main/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní výuková a výzkumná instituce Univerzity Karlovy v oboru systematiky a ekologie cévnatých a bezcévných rostlin (včetně hub). Informace o studiu, výzkumu, seminářích...
URL: http://botany.natur.cuni.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://userweb.pedf.cuni.cz/kch/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domovské stránky Katedry chovu prasat a drůbeže na České zemědělské univerzity v Praze. Katedra vyvíjí činnost na úseku chovu prasat, drůbeže, kožešinových zvířat a králíků a také kvality živočišných produktů. Naleznete zde texty skript a dalších publikací a informace o katedře.
URL: http://kchpd.af.czu.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra učí studenty řešit inženýrské problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Informace o katedře, výuce a výzkumu.
URL: http://k315.feld.cvut.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra vyučuje botanické disciplíny pro potřeby farmaceutů.
URL: http://www.faf.cuni.cz/org/dept/Bot/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výuce, výzkumu a pořádaných seminářích.
URL: http://www.natur.cuni.cz/filosof/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících katedry, studiu a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~kfggsekr/index_cz.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výzkumu, výuce, pracovnících, odkazy na související stránky.
URL: http://kfrserver.natur.cuni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti jednotlivých oddělení (Vývojová biologie a imunologie, Neurobiologie, Fyziologie a biochemie buňky, Fyziologie živočichů).
URL: http://www.natur.cuni.cz/fyziolv7/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, jejích pracovnících a o studijních oborech.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/molbio/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících fakulty, výzkumu, výuce, odkazy na související stránky.
URL: http://seis.karlov.mff.cuni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra připravuje nové stavební inženýry v oblasti geotechniky. Informace o katedře, výuce a publikační činnosti.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k135.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Těžiště pedagogické práce katedry je v oboru vodní hospodářství a vodní stavby a oboru inženýrství životního prostředí v základních teoretických předmětech, tj. hydraulice, hydrologii a v předmětech vodní toky a úpravy toků. Informace o katedře, výuce, výzkumu...
URL: http://hydraulika.fsv.cvut.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Těžiště pedagogické činnosti katedry spočívá ve výchově stavebních inženýrů - vodohospodářů se zaměřením na komplexní řešení vodohospodářské a ekologické problematiky v krajinném prostředí. Informace o katedře, výuce a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/k143/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Činnost katedry je zaměřena na výchovu odborníků pro projektování, výstavbu a provoz jezů a ocelových konstrukcí vodních staveb, vodních cest, nádrží a přehrad, vodních elektráren a dalších hydrotechnických objektů a pro řešení problematiky řízení odtoku nádržemi, vodohospodářských soustav, vodní dopravy, hydroenergetiky a hydrotechnického výzkumu. Informace o katedře, výuce a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/k142/index.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra jaderných reaktorů vychovává posluchače v oboru Jaderné inženýrství, zaměřeném v magisterském studiu na fyziku a techniku jaderných reaktorů a na jadernou energetiku a její vliv na životní prostředí. Informace o katedře, výuce a výzkumu.
URL: http://www.fjfi.cvut.cz/DesktopDefault.aspx?ModuleId=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra meteorologie a ochrany prostředí zabezpečuje bakalářské studium v oboru "Užitá meteorologie" a magisterské a doktorandské studium v oboru "Meteorologie a klimatologie". Informace o katedře, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://kmop.mff.cuni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o výzkumu, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://orgchem.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o parazitologické katedře, o výuce, výzkumu, odkazy na související stránky...
URL: http://www.natur.cuni.cz/parasitology/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra práva životního prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
URL: http://www.prf.cuni.cz/katedra.php?id_pracoviste=124&...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem pedagogické činnosti katedry je vybavit posluchače odbornými znalostmi v oblasti územního plánování. Informace o katedře, výuce, publikační činnosti aj.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k127.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra zajišťuje výuku dopravního inženýrství, projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby silnic, dálnic, městských komunikací a letišť. Informace o katedře, výuce, publikační činnosti...
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k136.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře a studiu na ní. Odkazy na související stránky.
URL: http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o členech katedry, výzkumné činnosti, tématech diplomových prací...
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~kudbi/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra vychovává vodohospodářské inženýry se zaměřením na projektování, výstavbu a provoz vodovodů a kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, inženýrských sítí, bazénů a lázeňství. Informace o katedře, výuce a publikační činnosti.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k144.htm
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výzkumu a studiu.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~pstopka/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra zajišťuje výuku projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby železničních tratí, stanic a uzlů, vleček, tramvajových tratí a tratí metra, včetně vlivů dopravy na životní prostředí. Informace o katedře, výuce, publikační činnosti...
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k137.htm
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Univerzita zahradnictví a potravinářského průmyslu)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecné informace o studiu (obory, koleje, knihovny,...), profesní organizace (Asociace maďarských pěstitelů okrasných rostlin,...),linky.
URL: http://www.kee.hu
Kossuth Lajos Tudományegyetem-Természettudományi Kar (Univerzita Kossutha Lajose-Přírodovědecká fakulta)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vedení fakulty, výročí fakulty (50 let), odkazy na stránky jednotlivých kateder.
URL: http://ttk.unideb.hu/beleptet/informaciok/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o laboratoři, vyučované předměty.
URL: http://www.lermo.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně tvoří čtyři fakulty: agronomická, lesnická a dřevařská fakulta, provozně ekonomická a zahradnická fakulta.
URL: http://www.mendelu.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahem studia je problematika stavby a provozu strojů pro přeměny energie. Významnou součástí studia je i problematika energetického hospodářství průmyslových závodů, součástí výuky je i problematika ekologických dopadů energetiky. Informace o katedře, výuce a výzkumu.
URL: http://fermi.fsid.cvut.cz/power/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oddělení odpadového hospodářství a biotechnologií je součástí Institutu environmentálního inženýrství na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Oddělení působí v oblasti úpravy, zpracování a využití druhotných surovin a odpadů, kde zajišťuje také výzkum.
URL: http://homen.vsb.cz/hgf/546/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Osmileté komunitní gymnázium zařazené do sítě škol MŠMT ČR, založené v roce 1993, působí v Praze. Přírodovědné zaměření, snaha o přirozené prožívání sebe sama - jak v kontaktu s přírodou, tak s okolní společností nebo prostřednictvím estetického zážitku vycházejícího z vnitřní angažovanosti.
URL: http://www.prirodniskola.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na Přírodovědecké fakultě UK je možno studovat obory biologické, chemické, geografické, geologické a ekologické.
URL: http://www.natur.cuni.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, informace o fakultě, odkazy na stránky týkající se slovenské ekologické legislativy aj.
URL: http://www.fns.uniba.sk/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Litvínov.
URL: http://www.humanitas.cz
Secrets of the Ice (Tajemství ledu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky muzea v Bostonu o Antarktidě.
URL: http://www.secretsoftheice.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola nabízí, mimo jiné, studijní obor Ochrana a tvorba životního prostředí.
URL: http://www.soshorovice.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyšší odborná škola pedagogická a ekologické centrum ve Svatém Janu pod skalou ve Svatém Janu pod Skalou.
URL: http://www.dulos.cz/cz/sj/
The Oil Depletion Analysis Centre (Středisko analýz vyčerpání ropy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace britské nezávislé vzdělávací charity o problému ropy. Založena v roce 2001, organizace
usiluje o zvýšení mezinárodního veřejného vědomí a podporuje lepší pochopení světového problému
vyčerpání ropných zásob.

URL: http://www.odac-info.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se člení na odbor automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, odbor letadel a odbor transportních, stavebních a zemědělských strojů.
URL: http://www.fs.cvut.cz/cz/U220/index.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o studiu, mineralogickém muzeu, laboratořích a pořádaných seminářích.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~ugmnz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o historii ústavu, výuce, výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/IGP/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav zajišťuje mj. výuku předmětu ekologie člověka a zabývá se výzkumem vlivu znečištěného prostředí na lidské zdraví.
URL: http://dec52.lf1.cuni.cz/fakulta/ustavy/ustavy.php?us...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Semináře, výzkum, výuka, fotogalerie, odkazy na související stránky...
URL: http://www.natur.cuni.cz/~petrol/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o ústavu, výuce, pracovnících a výzkumu. Časopis Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, knihovna, laboratoře...
URL: http://www.natur.cuni.cz/~uzp/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním posláním ústavu je výuka ve studijním oboru Technika životního prostředí zabývajícím se technickými zařízeními na úpravu životního prostředí, zařízení na odlučování a zpracování emisí do ovzduší, zařízení na ochranu proti hluku a vibracím, zařízení na úpravu mikroklimatu a čistoty ovzduší ve vnitřním prostředí. Informace o ústavu, výzkumu a výuce.
URL: http://www.fsid.cvut.cz/cz/U216/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav je v pedagogické, teoretické a praktické činnosti zaměřen na urbanismus, územní plánování a tvorbu krajiny. Výuku urbanistické a krajinářské teorie a tvorby rozvíjí na ekologickém základu a principu trvale udržitelného rozvoje. Informace o ústavu, výuce a výzkumu.
URL: http://web.cvut.cz/fa/u519/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky akademického pracoviště Fakulty hornicko-geologické, nabízejícího vysokoškolské studium perspektivního oboru Úprava surovin a recyklace, zaměřeného na recyklaci odpadů a úpravu a využití nerostných surovin.Odborné veřejnosti nabízí pracoviště výzkumnou činnost ve výše uvedených oblastech.
URL: http://homen.vsb.cz/~r1e60/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vysoká škola báňská nabízí studium v oborech hornických, hutnických, dopravních a stavebních.
URL: http://www.vsb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední škola, nabízející studium oboru šlechtitelství s celostátní působností.
URL: http://www.szeskostelec.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lesnická škola, přezdívaná "Královna českého lesnictví". Nabízí studium lesnictví pro absolventy středních i základních škol.
URL: http://www.lespi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola nabízí pomaturitní studium rozvoje venkova či čtyřleté studium s maturitou v oboru Agropodnikání se zřetelem na ekologii a ochranu krajiny a chov koní.
URL: http://www.szes-horice.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -
NAVRCHOLU.cz