spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální prezentace Asociace bezpečnostních poradců v drážní nákladní dopravě (RID). Diskusní fórum, přehled související legislativy, seznam členů.
URL: http://abp.wz.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domovské stránky organizace. Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) je výběrovým sdružením předních odborníků z oblasti odvádění a čištění odpadních vod z České republiky, Slovenska i ze zahraničí. AČE ČR byla založena v r. 1993 a od té doby si získala pevné místo mezi naší vodohospodářskou veřejností.
URL: http://www.ace-cr.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Při AEM vzniklo i Sdružení velkých spotřebitelů energie, které se snaží ovlivnit legislativu v zájmu velkých spotřebitelů energie.
URL: http://www.aem.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace sdružuje osoby a organizace, jejichž cílem je provozování technologie a procesu recyklace odpadních materiálů z demolic a výstavby stavebních objektů. Informace o recyklaci stavebních materiálů, druhy recyklátů a možnosti jejich využití.
URL: http://www.arsm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace profesionálních myslivců České republiky je samosprávnou stavovskou organizací sdružující myslivce.
URL: http://www.profimysl.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavovská organizace soukromých zemědělců České republiky. Vychází z tradic a přesvědčení o perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova.
URL: http://www.asz.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asocicace usiluje o sdružení odborníků pracujících v hydrologii na Slovensku. Stanovy, dokumenty, akce.
URL: http://www.ahs.sk/
Canadian Organic Growers (Kanadští organičtí pěstitelé)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky kanadské národní informační sítě pro organicky hospodařící farmáře, zahradníky a spotřebitele.
URL: http://www.cog.ca
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace sdružuje odborníky v oborech hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie.
URL: http://www.cah.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Samosprávné profesní sdružení autorizovaných architeků, autorizovaných urbanistů a autorizovaných projektantů ÚSES. Na stránkách publikuje architektonické soutěže, právní informace aj.
URL: http://www.cka.cc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresa Českého rybářského svazu, legislativa týkající se rybářství, statistika úlovků a další informace.
URL: http://www.rybsvaz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení odborníků v oblasti ekologického zemědělství - usiluje o zlepšení odborné kvalifikace ekologických zemědělců, zlepšení zpracování bioproduktů a jejich odbytu.
URL: http://epos.ecn.cz
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky německého sdružení Deutsches Atomforum, které provozuje využívání jaderné energie. Informace o jaderné energii, o kontejnerech určených pro přepravu a uchování radioaktivního odpadu, o meziskladech radioaktivního odpadu, o jaderných elektrárnách.
URL: http://www.kernenergie.de
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Mj. prosazuje zájmy průmyslu vůči vládě a parlamentu.
URL: http://www.spcr.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Svaz vodního hospodářství (SVH) sdružuje organizace v oblasti vodního hospodářství – podniky Povodí, podniky Vodovodů a kanalizací a další akciové, příspěvkové i jiné společnosti. SVH usiluje v součinnosti s orgány státní správy a ve spolupráci s ostatními podnikatelskými organizacemi o vytvoření legislativních i jiných podmínek pro účinné hospodaření a podnikání se svěřeným majetkem v podmínkách přechodu k tržnímu hospodářství. SVH se aktivně podílí na vytváření národohospodářské politiky ve své oblasti, ve vazbě na ostatní odvětví a obory.
URL: http://www.svh.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -
NAVRCHOLU.cz