spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je odbornou státní institucí ochrany přírody, jejíž hlavní činností je zajišťování metodické, dokumentační, informační, monitorovací, vědeckovýzkumné, výchovně-vzdělávací a poradenské činnosti v oblasti péče o přírodu a krajinu.
URL: http://www.ochranaprirody.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o výzkumné činnosti ústavu sídlícího v Průhonicích u Prahy, o historii ústavu, o seminářích pořádaných ústavem, o Průhonickém parku...
URL: http://www.ibot.cas.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Botanický ústav Slovenské akademie věd. Informace o prováděném výzkumu, seznam publikací, seznam časopisů v knihovně ústavu aj.
URL: http://ibot.sav.sk
British Antartic Survey (Britský antarktický výzkumný program) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o organizaci, Antarktidě, novinky ...
URL: http://www.antarctica.ac.uk
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky vědecké a vzdělávací organizace, jejíž hlavním cílem je ochrana ohrožených mořských živočichů. Informace o aktuálních projektech, fotogalerie a novinky z dané oblasti. (Projekty jsou zeměřeny v prvé řadě na velryby.)
URL: http://www.cascadiaresearch.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum dopravního výzkumu (CDV) je státní příspěvkovou organizací v působnosti Ministerstva dopravy a spojů ČR. Jeho základním účelem je výzkumná a vývojová činnost pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MDS ČR.
URL: http://www.cdv.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sekce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka - pracoviště pro výzkumně odbornou, metodickou a informační činnost (podporu státní správy) v oblasti odpadového hospodářství
URL: http://ceho.vuv.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum má za cíl koordinovat činnost v oblasti výuky a výzkumu životního prostředí mezi jednotlivými pracovišti Univerzity Karlovy i pracovišti mimouniverzitními.
URL: http://www.czp.cuni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká asociace ložiskových geologů (ČALG) je dobrovolná stavovská organizace sdružující odborníky pracující na výzkumu, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin v České republice.
URL: http://web.quick.cz/CALG/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované astronomii. Aktuality, procházky oblohou ...
URL: http://www.astro.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost sdružuje zájemce činné v botanice. Věnuje se pěstování a propagaci všech oborů botaniky.
URL: http://www.natur.cuni.cz/CBS/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o společnosti a jejích pracovních skupinách.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~demodept/cds/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru geografie a příbuzných oborů. Jejím účelem je další rozvoj geografie a geografického vzdělávání, propagace a realizace výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oboru geografie.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~ksgrrsek/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky organizace vykonávající státní geologickou službu v ČR. ČGS zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.
URL: http://www.geology.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CENIA je státní příspěvková organizace resortu Ministerstva životního prostředí České republiky. Poskytuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vznikla k 1. 4. 2005 transformací z Českého ekologického ústavu (ČEÚ).
URL: http://www.cenia.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká mykologická společnost je občanské sdružení, jehož cílem je především mykologická osvěta - poradenská činnost, ochrana hub, lesů a přírody vůbec, prevence proti otravám houbami. Společnost vydává časopis.
URL: http://www.myko.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o společnosti a jejích sekcích a o parazitologii v ČR.
URL: http://www.parazitologie.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká společnost chemická (ČSCH) reprezentuje zájmy a aktivity chemiků v ČR. Pomáhá svým členům rozšiřovat jejich profesionální znalosti, propaguje nové poznatky ze všech chemických oborů. Chce podávat veřejnosti objektivní informace o chemii a jejím vlivu na životní prostředí. Mj. stránka "zelené a užitečné chemie", odkazy na související stránky aj.
URL: http://www.csch.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká společnost pro výzkum a využití jílů sdružuje odborníky zabývající se výzkumem přírodních jílových akumulací nebo různě upravených.
URL: http://www.clays.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká vědecká společnost pro mykologii je dobrovolná výběrová organizace. Vydává vědecká publikace, provozuje mykologickou knihovnu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/cvsm/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká zoologická společnost (ČZS) sdružuje členy, kteří studují z nejrůznějších hledisek živočichy a pracují v tomto oboru na vědecké úrovni. Vydává odborné publikace, provozuje knihovnu zoologických časopisů.
URL: http://www.natur.cuni.cz/zoospol/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum seznamuje s historií dolování stříbra, součástí muzea je i zpřístupněný starý stříbrný důl.
URL: http://www.cms-kh.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální server příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav, která vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.
URL: http://www.chmi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu České Budějovice. Předpověď počasí, klimatologické a hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/CB/cb.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/BR/brno.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předpověď počasí pro severovýchodní Čechy, informace o klimatologii, hydrologii a čistotě ovzduší.
URL: http://www.chmi.cz/poboc/HK/hradec.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Český přehradní výbor vykonává funkci Českého národního výboru Mezinárodní přehradní komise (International Comission on Large Dams - ICOLD/ Comité international des grandes barages - CIGB), která byla založena v roce 1928.
URL: http://www.csvts.cz/cvtvhs/cpv.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/UL/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Předpověď počasí, informace o znečištění ovzduší, hydrologické informace.
URL: http://www.chmi.cz/OS/ostrava.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky na serveru Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Informace o sbírkách z oblasti mikroorganismů, především o bakteriích, kvasinkách, houbách a řasách. Většina sbírek vydává vlastní katalog.
URL: http://www.natur.cuni.cz/fccm/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled oddělení, observatoří, informace o pořádaných seminářích, odkazy na geofyzikální stránky...
URL: http://www.ig.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam oddělení, publikační činnost, historie ústavu...
URL: http://www.gli.cas.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránka Geologického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Seznam výzkumných projektů, časopis Geologica Carpathica..
URL: http://www.geol.sav.sk
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profil pracoviště, zaměstnanci, kontakty, přehled publikační činnosti. Zaměření činnosti: geologie, mineralogie, petrografie a petrologie, geochemie, sedimentologia, paleontologie, geochemie, ekologie, ložisková geologie, regionální geologie Západních Karpat. Pracoviště se věnuje i pedagogické práci a vydává časopis Geologica Carpathica.
URL: http://www.geol.savbb.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Antropologické muzeum umístěné na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy má charakter univerzitní sbírky a je rozděleno do dvou oddělení, na část muzeální (přístupnou veřejnosti) a depozitář (určený pro studijní a vědecké účely). V muzeu jsou umístiny přibližně čtyři tisíce exponátu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~hmc/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se zabývá zejména biologickými procesy v údolních nádržích. Oddělení, projekty, publikace...
URL: http://www.hbu.cas.cz
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Francouzský státní institut, zaměřující se na výzkum tropických oblastí - zejména jejich životního prostředí, ale i například sociálních otázek.
URL: http://www.ird.fr
Institute of Entomology (Entomologický ústav) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Entomologický ústav Akademie věd ČR. Přehled výzkumných aktivit, stránky jednotlivých oddělení, časopis European Journal of Entomology, odkazy na související stránky...
URL: http://www.entu.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Krkonošská muzea ve Vrchlabí, Jilemnici a Pasekách nad Jizerou. Expozice "Kámen a život" a "Člověk a hory".
URL: http://www.krnap.cz/index.php?option=com_content&task...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Laboratoře biochemie dřevokazných hub pod Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR.
URL: http://www.biomed.cas.cz/mbu/gabriel/czindex.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu.
URL: http://www.muzeum-sumperk.cz/zarizeni/lovecko-lesnick...
M. King Hubbert Center for Petroleum Supply Studies (Hubbertovo středisko pro studia zásobování ropou) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumné centrum při americké Colorado Univerisity of Mines shromažďuje, studuje a rozšiřuje informace o globálním zásobování ropou. Poslední zprávy z roku 2002.
URL: http://hubbert.mines.edu
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Virtuální prohlídka ústavu, informace o jednotlivých sektorech a laboratořích ústavu, přehled pořádaných kongresů, historie ústavu...
URL: http://www.biomed.cas.cz/mbu/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Monitoring Zemědělské vodohospodářské správy se zabývá sledováním vybraných proměnných prostředí ve spravovaných akvatických ekosystémech podle aktuálních potřeb organizace a zřizovatele.
URL: http://www.monsms.cz/monitoring/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie osídlení jižní Moravy, antropologická expozice, sladkovodní akvárium, fauna Moravy, expozice věnovaná zakladateli geneticky Mendelovi, mineralogicko-petrografická expozice Svět nerostů, paleontologická expozice.
URL: http://www.mzm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stálá expozice "Dějiny Benátecka"- zatím dokončen vstupní sál (osobnosti regionu, dějiny muzea), oddělení životního prostředí, expozice archeologie.
URL: http://www.benatky.cz/muzeum/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Expozice Beskydy - příroda a lidé. Výzkum a dokumentace přírody v Beskydech.
URL: http://web.telecom.cz/muzeumbeskyd/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresa a kontakty na muzeum.
URL: http://www.muzeum-beroun.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci seznamuje se životem tohoto českého antropologa. Antropologická a národopisná expozice.
URL: http://www.infohumpolec.cz/muzeum/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum kroměřížského regionu, expozice "Člověk a příroda", Klub UNESCO Kroměříž.
URL: http://www.muzeum-km.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stálá expozice seznamuje s jednou z nejvýznamnějších epoch v architektonickém a urbanistickém vývoji města Brna. Umístěna v prostorách historického hradu Špilberk.
URL: http://www.spilberk.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Museum zaměřené na mimoevropské civilizace, s obsáhlým depositářem spírkových předmětů a jedinečnou knihovnou odborné literatury.
URL: http://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mineralogická, zoologická, paleontologická a antropologická expozice, řada přírodovědných oddělení, historie a struktura Národního muzea v Praze, časopisy a publikace a řada dalších informací včetně virtuální galerie 3D modelů sbírkových předmětů.
URL: http://www.nm.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akciová společnost, zabývající se výzkumem v oblasti jaderné energetiky a radioaktivního záření.
URL: http://www.nri.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přírodovědná expozice s názvem Krajina v srdci Evropy představuje složitý a pestrý geologický vývoj krajiny pod Krušnými horami v průběhu milionů let a je doplněna přehledem současného stavu přírodního prostředí.
URL: http://www.muzeumlouny.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem. Přírodovědné a národopisné sbírky.
URL: http://www.ompv.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum, specializované na hornictví a návazné výroby, nabízí rovněž přírodovědnou expozici věnovanou přírodě Sokolovska. Přírodovědné oddělení muzea se specializuje na botaniku.
URL: http://www.volny.cz/muzeumsokolov/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stálé expozice Ostravského muzea zahrnují přírodovědné a hornické expozice.
URL: http://www.ostrmuz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Předpověď počasí, hydrologické a sněhové informace.
URL: http://www.chmi.cz/PL/plzen.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum seznamuje s historií těžby zlata na Písecku, chráněnými územími okresu Písek, geologií a mineralogií Písecka. Expozice "Ryby a rybářství" prezentuje v řadě akvárií představuje ryby českých řek, rybníků a přehradních nádrží.
URL: http://www.prachenskemuzeum.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Regionální muzeum na zámku v Mikulově. Expozice o historii vinohradnictví a vinařství.
URL: http://www.rmm.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum se specializací na těžbu zlata v ČR. Expozice o historii turistiky a trampingu v ČR.
URL: http://www.nohme.cz/muzeum.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky odborné agentury zřízené Ministerstvem životního prostředí SR. Informace o stavu životního prostředí na Slovensku, o ekologické politice, ekologické časopisy...
URL: http://www.sazp.sk
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Slovenské akademie věd (SAV). Informace o SAV, jejích jednotlivých ústavech a výsledcích vědeckého výzkumu.
URL: http://www.savba.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové, informace o ozonové vrstvě.
URL: http://www.chmi.cz/meteo/ozon/hk.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Státní rostlinolékařské správy, která je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Povinně zvěřejňované informace, legislativa, tiskové zprávy, odkazy.
URL: http://www.srs.cz/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zabezpečuje geologický průzkum území Slovenské republiky, tvoří informační systém v geologii, vykonává funkci ústřední geologické knihovny, vydává geologické mapy a publikace.
URL: http://www.gssr.sk
The Association for the Study of Peak Oil & Gas (Asociace pro studium ropného a plynného vrcholu) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace vědců zabývající se problematikou očekávaného nedostatku ropy a zemního plynu.
URL: http://www.peakoil.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Unie sdružuje všech patnáct českých a čtyři slovenské zoologické zahrady. Je odborným a morálním garantem všech členských zoo.
URL: http://www.zoo.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné informace o ústavu, přehled odebíraných mezinárodnách časopisů.
URL: http://www.iach.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Struktura ústavu, témata výzkumu, praktické aplikace výzkumu, vědecké konference, historie ústavu...
URL: http://www.iic.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled oddělení, vydavatelská činnost ústavu, časopis Folia Zoologica, výzkumné projekty, publikace...
URL: http://www.ivb.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha) je specializovanou organizací, která se zabývá inženýrskou, projektovou a konzultační činností v oblasti městského dopravního inženýrství, především pro hlavní město Prahu, ale i pro ostatní pražské nebo mimopražské zákazníky.
URL: http://www.udi-praha.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav ekologie lesa Slovenské akademie věd ve Zvolenu. Informace o výzkumných projektech, publikacích, časopis Folia eocologica, ...
URL: http://sav.savzv.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti ústavu, o jeho jednotlivých odděleních a laboratořích, publikační činnosti, časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica...
URL: http://www.ueb.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Zabývá se mj. klimatologií, meteorologií, využíváním větrné energie.
URL: http://www.ufa.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se zabývá zkoumáním procesů v zemské kůře, indukovaných zejména antropogenní činností, včetně jejich účinků na životní prostředí. Přehled jednotlivých výzkumných středisek.
URL: http://www.ugn.cas.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav hydrologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. Výzkumné projekty, publikace, časopis Journal of Hydrology and Hydromechanics, stránky jednotlivých oddělení...
URL: http://www.ih.savba.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, o oblastech výzkumu, publikacích a konferencích.
URL: http://www.ujf.cas.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav krajinné ekologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. Aktivity a projekty, publikační činnost, mezinárodní spolupráce, časopisy Ekológia a Životné prostredie.
URL: http://www.uke.sav.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se zabývá základním výzkumem v oboru chemie a fyziky polymerů. Informace o činnosti jednotlivých oddělení, směry výzkumu, přehled vzdělávacích akcí...
URL: http://www.imc.cas.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, laboratořích a pořádaných sympóziích.
URL: http://www.umbr.cas.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled výzkumných skupin, časopisy Biologické listy a Folia Biologica, odkazy na související stránky.
URL: http://www.img.cas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, dosažené výsledky, časopisy Chemické listy, Collection
of Czechoslovak Chemical Communications a Bulletin Českých chemických společností, pořádané přednášky a konference...

URL: http://www.uochb.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR, má za úkol provádění inventarizace lesů v ČR, vyhotovování a správu dat oblastních plánů rozvoje lesů včetně zajišťování jednotného typologického systému lesů ČR, zajišťování funkce informačního datového centra odvětví lesního hospodářství a myslivosti.
URL: http://www.uhul.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých odděleních, vědecké výsledky, současné projekty...
URL: http://www.upb.cas.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hostorie, informace o jednotlivých odděleních, oblasti výzkumu, časopis Acta Montana...
URL: http://www.irsm.cas.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace zřízená slovenským ministerstvem zemědělství. Mnoho informací a odkazů týkajících se zemědělství.
URL: http://www.uvtip.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje odborné informace a konzultace, vydává odborné časopisy a publikace, provozuje knihovnu a informační portál Agro-navigátor.
URL: http://www.uzpi.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zoologický ústav Slovenské akademie věd. Výzkumné projekty, časopisy Biologia a Entomological Problems, publikační činnost, stránky jednotlivých oddělení...
URL: http://zoo.sav.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základním účelem a posláním ústavu je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům. Zabývá se mj. problematikou znečištění půdy a vod, komplexními pozemkovými úpravami, ochranou rašelinišť a využitím rašeliny, hospodaření vodou v zemědělsko-lesních povodích aj.
URL: http://www.vumop.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice (VÚKOZ) je příspěvkovou organizací MŽP. Vedle tradičního květinářství, sadovnictví a krajinářství se věnuje i vyhodnocování genofondů kulturních a domácích rostlin, využívání šlechtitelských, množitelských a pěstebních metod, biotechnologií a výzkumu rychle rostoucích dřevin pro bioenergetiku.
URL: http://www.vukoz.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný ústav řeší problémy zemědělské ekonomiky, poskytuje odborný servis pro MZe ČR a jiné orgány státní správy. Podílí se na zpracování agrární politiky s ohledem na členství ČR v EU.
URL: http://www.vuze.cz
Whalesafari (Velrybí safari) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Whale Center v severním Norsku, které se zabývá studiem velryb a nabízí turistům možnost pozorování těchto kytovců.
URL: http://www.whalesafari.no
Wildlife Conservation Society (Společnost pro ochranu volně žijících organismů) Upravit
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Společnosti pro ochranu volně žijících zvířat, založené v roce 1895 a sídlící v ZOO v newyorském Bronxu.
URL: http://www.wcs.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -
NAVRCHOLU.cz