spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky v anglickém,francouzském a německém jazyce.
URL: http://www.just.fgov.be/
Jazyk: AJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky s informacemi ministerstva v Italštině,Francouzštině a Angličtině.
URL: http://www.giustizia.it
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V Norsku zastává úlohu ústředního orgánu státní správy pro spravedlnost a policii jeden úřad, jeho stránky jsou v angličtině a norštině.
URL: http://odin.dep.no/jd/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky maltského ústředního orgánu státní správy pro spravedlnost a vnitřní věci v maltštině a angličtině.
URL: http://www.gov.mt/frame.asp?l=2&url=http://www.mjha.g...
Jazyk: NJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na právní předpisy, judikaturu; francouzsky, vlámsky, valonsky a německy.
URL: http://www.just.fgov.be
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezi odkazy na ostatní ministerstva spravedlnosti evropských zemí zařazujeme i české minsterstvo spravedlnosti, na jehož stránkách v češtině a angličtině lze nalézt krom informací z ministerstva i rozcestník kontaktů na soudy v ČR, státní zastupitelství a dále vstup do elektronického obchodního rejstříku, evidence úpadců a například i seznamu soudních znalců a tlumočníků.
URL: http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Anglická verze oficiálních stránek úřadu.
URL: http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=dept&objno=59213
Jazyk: AJ, RJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky estonského ministerstva spravedlnosti v estonštině, angličtině a ruštině.
URL: http://www.just.ee/
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O činnosti ministerstva, novinky, publikace, legislativa, další úřady instituce. Verze anglická, německá, francouzská a ruská.
URL: http://www.om.fi/333.htm
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informace o historii i současnosti justice ve Francii, základní legislativa též v anglické a španělské verzi.
URL: http://www.justice.gouv.fr
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ministerstvo pro spravedlnost, rovnost a právní reformu. V angličtině.
URL: http://www.justice.ie/80256DFD00637EE0/vWeb/pcSSTY5UB...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pouze základní údaje. Stránka v angličtině
URL: http://reference.allrefer.com/country-guide-study/cyp...
Jazyk: AJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky litevského ministerstva spravedlnosti v litevštině a angličtině.
URL: http://www.tm.lt/
Jazyk: AJ, LotJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky ministerstva v lotyštině a angličtině.
URL: http://www.tm.gov.lv/lv/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky lucemburského Ministerstva spravedlnosti, v angličtině
URL: http://www.gouvernement.lu/ministeres/mini_justice.ht...
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální informační stránky v maďarštině. Přehled o činnosti v angličtině, odkazy na partnerská ministerstva všech států EU.
URL: http://www.im.hu/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky německého Ministerstva spravedlnosti včetně návrhů zákonů. Pouze v němčině
URL: http://www.bmj.bund.de
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky holandského Ministerstva spravedlnosti, v angličtině
URL: http://www.justitie.nl/english/
Jazyk: PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informační stránky v polštině. Organizace rezortu, aktuality, registry, dokumenty.
URL: http://www.ms.gov.pl/
Jazyk: jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky portugalského Ministerstva spravedlnosti, pouze v portugalštině
URL: http://www.mj.gov.pt/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled judikatury, služby pro občany, aktuality. Pouze v německém jazyce.
URL: http://www.bmj.gv.at/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky řeckého Ministerstva spravedlnosti a další odkazy. V angličtině.
URL: http://www.ministryofjustice.gr/eu2003/indexENG.php
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky instituce přinášejí mnoho informací o činnosti resortu, služby pro občany, obchodní registr a věstník.
URL: http://www.justice.gov.sk/
Jazyk: AJ, Slovi
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky slovinského ministerstva spravedlnosti v angličtině a slovinštině.
URL: http://www.mp.gov.si/
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky španělského Ministerstva spravedlnosti. Jen ve španělštině.
URL: http://www.mju.es/
Jazyk: AJ, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky španělského ministerstva spravedlnosti ve španělštině, regionálních jazycích a angličtině.
URL: http://www.justicia.es/servlet/Satellite?pagename=Por...
Jazyk: ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky španělského ministerstva vnitra ve španělštině a regionálních jazycích.
URL: http://www.mir.es/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky švédského Ministerstva spravedlnosti, v angličtině
URL: http://www.sweden.gov.se/sb/d/584
Jazyk: NJ, FR, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informace o činnosti rezortu a policie ve fracouzštině, němčině a italštině.
URL: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ministerstvo ústavních záležitostí má v gesci mj. i rozvoj justice, práva a demokracie a je obdobou ministerstev spravedlnosti v jiných státech.
URL: http://www.dca.gov.uk/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o činnosti ministerstva, sektor služeb, norské právo v angličtině.
URL: http://www.dep.no/jd/english/bn.html
Jazyk: NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky s informacemi v Nj. a Frj.
URL: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home.html
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -