spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Nápověda

Symboly a značky:

@ - Zavináč za kategorií znamená, že kategorie má sice k danému místu v katalogu vztah, přesto je však její primární místo v jiné části katalogu. Po zvolení takové kategorie se proto přenesete do jiné části stromu katalogu - na primární místo dané kategorie. Takovému zobrazení kategorie ještě na jiném místě v katalogu kromě primárního říkáme crossreference.

(123) - Číslo v závorce za kategorií říká, kolik odkazů je v dané kategorii včetně odkazů v jejích podkategoriích. Nejsou v něm však započítány odkazy z crossreferencovaných kategorií. Ty jsou počítány na primárním místě kategorie.Jak najít v Kormidle odkaz, který hledáte:

Máte několik možností, jak v katalogu najít to, po čem pátráte, případně i to, po čem nepátráte, ale může se vám hodit:
 1. Hledání v plném textu (= fulltextové vyhledávání) hledá zadané slovo, část slova či kombinaci slov v názvech a popisech odkazů, názvech kategorií a v adrese odkazu (URL).
  Pole pro vyhledávání, kam zadáte požadované slovo(a) či jeho část, je k dispozici v hlavičce každé stránky katalogu - u loga. Ve vedlejším poli si navíc můžete vybrat, zda chcete hledat v celém katalogu nebo jen v kategorii, kde se právě nalézáte.
  Použijete-li operátory AND, OR, NOT a další, můžete zadat i složitější dotazy. Více informací najdete dále.

 2. Můžete procházet jednotlivými kategoriemi katalogu a dostat se tak k odkazům dle tématu které vás zajímá.
  Katalog má 6 základních větví (Lidská práva, Sociální rozvoj a pomoc, Životní prostředí, Kultura, Lidé a společnost, Neziskový sektor), které se dělí na základní kategorie, ty pak na podkategorie, ty na další podkategorie atd. takže vzniká hierarchická stromová struktura kategorií katalogu.

 3. Vybrané typy odkazů (na různé typy organizací; zpravodajství, informační zdroje, dokumenty; akce) najdete v tzv. obecných kategoriích (např. kategorie Neziskové organizace, Státní správa a samospráva, Právní předpisy, Zpravodajské weby, noviny a časopisy, Odborné konference, semináře a kurzy atd.) V přehledu kategorií se zobrazují vždy v pravém sloupci. Jsou tvořeny pro každou tématickou kategorii dle její potřeby.

 4. Odkazy můžete třídit (=filtrovat) dle vybraného regionu, země či jazyka a procházet pak vytříděným katalogem dle vašeho výběru. Výběr se provádí ve speciálním formuláři. Pokud chcete opět procházet všechny odkazy katalogu, výběr musíte zrušit!

 5. Odkazy si můžete v každé kategorii seřadit dle hodnocení, které jim návštěvníci katalogu přisoudili, nebo dle abecedy.


Vyhledávání v plných textech v katalogu - fulltextové vyhledávání

 • Fulltextové vyhledávání vyhledá v - názvu a popisu odkazů, v názvu kategorií, v adrese odkazu (URL) - zadaný text, kombinaci slov či složitější dotaz pomocí operátorů.

 • Vyhledávání nerozlišuje velikost písmen; dotazy je možné psát jak s diakritikou, tak bez ní.

 • Pro zadání složitějších dotazů můžete použít následující OPERÁTORY:

  Pro zadání složitějších dotazů můžete použít následující OPERÁTORY:
  AND jablka AND hrušky
  jablka hrušky
  Význam spojky AND může být přeložen jako "a zároveň". S její pomocí najdete texty, kde se vyskytuje X a zároveň Y. Nezáleží na tom, jak daleko jsou v textu od sebe.
  Napíšete-li vedle sebe dvě slova bez použití jakéhokoli operátoru, mezi slovy je implicitně operátor AND.
  OR jablka OR hrušky Význam spojky OR je "nebo" a s její pomocí najdete texty, ve kterých se vyskytuje buď X nebo Y nebo obojí současně.
  NOT jablka NOT hrušky Význam spojky NOT je "ne", negace a najde texty, kde se vyskytuje X a zároveň nevyskytuje Y.
  " " "lidská práva" Hledáte-li přesnou frázi, použijte uvozovky.
  ? ?migrace
  odpad?
  Zastupuje právě jedno písmeno resp. znak ve slově.
  (najde: emigrace, imigrace)
  % recykl%
  %lože%
  Zastupuje libovolné množství písmen resp. znaků ve slově.
  (najde: recyklace, recyklování, recyklovaný; složení, založení, položen...)
  ( ) (právo AND informace) OR "občanská práva" Tvoříte-li složitější dotaz, můžete pro seskupování výrazů použít závorky. Fungují na stejném principu jako v matematické rovnici.
  (Najde: texty které obsahují právo a zároveň informace nebo jen občanská práva nebo všechno současně)


kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT