spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti, publikace, legislativa, kontakt na vedoucí pracovníky. K dispozici též anglická verze.
URL: http://www.rigsrevisionen.dk/
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti též v anglické a německé verzi.
URL: http://www.ccomptes.fr
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Infoormační stránky úřadu generálního auditora a kontrolora v angličtině.
URL: http://audgen.gov.ie/ViewDoc.asp?fn=/home.asp
Jazyk: AJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky vedeny italsky, základní informace též v Aj.
URL: http://www.corteconti.it
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky úřadu též v anglické verzi.
URL: http://www.tcontas.pt
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahuje informace příslušného NKÚ.
URL: http://www.tcu.es
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky federálního účetního dvora v němčině, angličtině, španělštině a francouzštině.
URL: http://www.bundesrechnungshof.de/1024.html
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky vedeny v norštině a Aj.
URL: http://www.riksrevisjonen.no
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činosti a financování úřadu,vč.popisu způsobu podání podnětu.
URL: http://www.rekenkamer.nl
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační web v angličtině.
URL: http://www.nao.org.uk/intosai/mandates nov2002/Mandat...
Jazyk: AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.
URL: http://www.efk.admin.ch/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zprávy úřadu,výr.zprávy atp.V turečtině a angličtině.
URL: http://www.audit.gov.cy
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradní orgán parlamentu. Oficiální stránky přinášejí podrobné informace o činnosti, odkazy na další instituce. K dispozici též verze německá, anglická, francouzská.
URL: http://www.ccrek.be/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Všeobecné informace, organizace, struktura, odkazy na další instituce.
URL: http://www.rechnungshof.gv.at/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -