spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ, NJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky belgického národního veřejného ochránce práv. Informace o činnosti, možnost elektronického podání podnětu.
URL: http://www.federalombudsman.be/
Jazyk: AJ, NJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránky též v německém, francouzském a anglickém jazyce.
URL: http://www.mediateurfederal.be/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky britského ombudsmana pro Parlament a veřejné zdravotní služby.
URL: http://www.ombudsman.org.uk/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O historii tohoto úřadu a jeho činnosti informují oficiální stránky v dánštině a angličtině.
URL: http://www.ombudsmanden.dk/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky dánského parlaementního komisaře pro civilní a vojenskou správu (národního ombudsmana). Relevantní legislativa, informace o činnosti.
URL: http://www.ombudsmanden.dk/
Jazyk: AJ, RJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky estonského kancléře pro justici (ombudsmana) - informace o činnosti, výroční zprávy, kazuistika, návod jak podat podnět.
URL: http://www.oiguskantsler.ee/
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky finského Parlamentního ombudsmana.
URL: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/intro.h...
Jazyk: FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky francouzského Mediátora republiky (ombudsmana).
URL: http://www.mediateur-republique.fr/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky irského národního veřejného ochránce práv (ombudsmana).
URL: http://www.ombudsman.gov.ie/en/
Jazyk: IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V Itálii neexistuje instituce národního veřejného ochránce práv (ombudsmana), nicméně je vytvořena podrobná síť ombudsmanů regionálních. Jejich koordinátorem je veřejná ochránkyně práv regionu Valle d'Aosta, jejíž web je rozcestníkem na stránky ostatních regionálních ombudsmanů.
URL: http://consiglio.regione.vda.it/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky kyperského komisaře pro administrativu (ombudsmana).
URL: http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/i...
Jazyk: AJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky kanceláře litevských parlamentních ombudsmanů (ochránců lidských práv).
URL: http://www.lrski.lt/
Jazyk: AJ, LotJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky lotyšské národní kanceláře lidských práv a jejich ochránce (ombudsmana).
URL: http://www.vcb.lv/eng/
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky lucemburského Mediátora k službám občanů (ombudsmana).
URL: http://www.ombudsman.lu/
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky maďarského Parlamentního komisaře pro lidská práva (ombudsmana).
URL: http://www.obh.hu/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky maltského národního veřejného ochránce práv (ombudsmana).
URL: http://www.ombudsman.org.mt/index.asp
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky komisaře německého spolkového parlamentu pro petice (německého federálního ombudsmana) na stránkách německého spolkového parlamentu (Bundestagu).
URL: http://www.bundestag.de/ausschuesse/a02/index.html
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky nizozemského Národního ombudsmana (veřejného ochránce práv).
URL: http://www.nationaleombudsman.nl/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Parlamentní ombudsman pro dozor nad veřejnou správou. Podrobné informace o činnosti úřadu v norském jazyce. V anglické verzi pouze základní informace.
URL: http://www.sivilombudsmannen.no/sivilombudsmannen.htm...
Jazyk: AJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránka polského Komisaře pro ochranu občanských práv (ombudsmana).
URL: http://www.brpo.gov.pl/
Jazyk: jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky portugalského Ochránce spravedlnosti (ombudsmana).
URL: http://www.provedor-jus.pt/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránka rakouského Kolegia parlamentních ombudsmanů (veřejných ochránců práv).
URL: http://www.volksanw.gv.at/
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky řeckého veřejného ochránce práv (ombudsmana).
URL: http://www.synigoros.gr/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, UJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana) Slovenské republiky. Informace o legislativě, o činnosti ochránce, možnost elektronického podání podnětu.
URL: http://www.vop.gov.sk/
Jazyk: AJ, Slovi
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky slovinského Ochránce lidských práv (ombudsmana).
URL: http://www.varuh-rs.si/
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky španělského Ochránce občanů (ombudsmana).
URL: http://www.defensordelpueblo.es/
Jazyk: AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informace o činnosti úřadu ve španělštině. V anglické verzi pouze základní informace o jeho činnosti.
URL: http://www.defensordelpueblo.es/index.asp
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky švédských parlamentních ombudsmanů (veřejných ochránců práv).
URL: http://www.jo.se/Page.aspx
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informace o činnosti úřadu pouze v němčině.
URL: http://www.ombudsman-ch.ch
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti vlámského ombudsmana v německém a anglickém jazyce.
URL: http://www.vlaamseombudsdienst.be/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -