spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ, NJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cour d´Arbitrage de Belge plní roli ústavního soudu. Na webu jsou rozhodnutí, ustavující legislativa, odkazy na další právní zdroje. Ve francouzské, nizozemské, německé a anglické verzi.
URL: http://www.arbitrage.be/
Jazyk: AJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecné informace v angličtině a frnacouzštině, odkaz na jednotlivé soudy.
URL: http://www.domstol.dk
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o Ústavní radě též v angličtině a dalších jazycích.
URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr
Jazyk: AJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Neoficiální stránky o italském ústavním soudu, též v angličtině
URL: http://www.giurcost.org/links/index.html
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Italský ústavní soud plní také roli nejvyššího soudu. Informační stránky o činnosti jsou i v anglické, německé, francouzské a španělské verzi.
URL: http://www.cortecostituzionale.it
Jazyk: AJ, NJ, FR, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informace o činnosti této instituce jsou i v angličtině, němčině a francouzštině.
URL: http://www.mkab.hu/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informace o činnosti této instituce pouze v německém jazyce.
URL: http://www.bverfg.de/
Jazyk: AJ, PJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránky v anglickém jazyce. Také výběr a přehledy rozsudků, k dispozici též francouzská verze.
URL: http://www.trybunal.gov.pl/eng/index.htm
Jazyk: jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální informační stránky pouze v portugalštině.
URL: http://www.tribunalconstitucional.pt/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručné informace o soudním systému, stránky v angličtině
URL: http://www.greece.gr/ABOUT_GREECE/CountryProfile/abou...
Jazyk: ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránky pouze ve španělštině.
URL: http://www.tribunalconstitucional.es/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránky o činnosti této instituce jsou ve slovenštině a angličtině.
URL: http://www.concourt.sk/index.html
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -