spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané záznamy EkoLinku

Praha 6 Sedlec - změna územního plánu
Změna územního plánu Z1774/00 hl.m. Prahy má naprosto změnit pěknou lokalitu v Praze 6 Sedlec na novodobé megalomanské sídliště bez zeleně a infrastruktury. Podpořte místní občany a podepište petici ! Děkujeme.
http://sedlec6.webnode.cz
Datum vlo?en?: 24.9.2011 13:26       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:11
Krajina a životní prostředí
Stránky prosazující odpovědný a trvalý přístup ke krajině a životnímu prostředí.
http://krajinazp.ic.cz/
Datum vlo?en?: 9.2.2008 20:04       Datum posledn? zm?ny: 13.5.2010 16:50
MIE
MIE - trvale udržitelný rozvoj na venkově, zalesňování Sahary, koňský trh,..
http://www.mie.cz
Datum vlo?en?: 1.2.2008 23:05       Datum posledn? zm?ny: 13.5.2010 16:55
Veřejná prostranství
Stránky Nadace Partnerství věnované problematice veřejných prostranství (náměstí, ulice...). Stránky o univerzálním prostoru měst. Teorie, legislativa, vztah veřejných prostranství a dopravy, zeleně, škol aj.
http://www.prostranstvi.cz
Datum vlo?en?: 8.10.2004 14:56       Datum posledn? zm?ny: 10.10.2004 10:05
POužitý TEXtil
Charitativní projekt sběru použitého šatstva v Praze, organizovaný firmou Texat. Použitelné šatstvo je předáváno charitativním organizacím stejně jako výtěžek z recyklace nepoužitelného textilu.
http://potex.cz/
Datum vlo?en?: 26.8.2005 19:05       Datum posledn? zm?ny: 29.8.2005 11:42
o.s. Za Opavu
Občanské sdružení "Za Opavu" je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, jehož základním cílem je přispívání k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, zdravých životních podmínek ve městě Opavě a jeho okolí, a s ním spojená informační, poradenská a publikační činnost.
http://www.zaopavu.cz
Datum vlo?en?: 7.8.2007 22:43       Datum posledn? zm?ny: 17.5.2010 16:37
stránky občanského sdružení VŠEMI VJEMY
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
http://www.vsemivjemy.cz/
Datum vlo?en?: 4.8.2011 23:36       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:53
Globalizace versus životní prostředí
Co je globalizace a jak souvisí se životním prostředím? Zaměřeno zvláště na zasedání MMF a Světové banky v Praze v září 2000. Zpravodajství, informace, akce, odkazy.
http://www.ekolist.cz/global.stm
Datum vlo?en?: 3.1.2001 16:21       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:50
Smraškod
Anketa slovenských nevládních ekologických organizací, ve které jsou každoročně vybírány osoby, které podle názoru respondentů a organizátorů nejvíce poškodily slovenské životní prostředí. Součástí je i anketa o antiekologický výrok “Zelená haluz roku”.
http://www.smraskod.sk
Datum vlo?en?: 11.10.2005 12:53       Datum posledn? zm?ny: 21.10.2005 14:25
Výzkum vztahu k přírodě
Stránky o mezioborovém zkoumání prožívání a chování člověka k přírodě, o lidských vztazích k přírodě. Portál ekopsychologie. Texty, empirická šetření, prameny, lesní ekopsychologická sebezkušenost a odkazy na tematicky spřízněné webové stránky.
http://www.vztahkprirode.cz
Datum vlo?en?: 3.6.2007 17:55       Datum posledn? zm?ny: 4.5.2010 12:32
Skanzen Solvayovy lomy
Skanzen těžby a dopravy vápence v Českém krasu ve starém lomu Paraple nedaleko Svatého jana pod Skalou. Provozuje Společnost Barbora.
http://www.solvayovylomy.cz/
Datum vlo?en?: 7.12.2000 17:03       Datum posledn? zm?ny: 29.3.2007 14:53
MPO ČR - Energetika a suroviny
Oblast Energetika a suroviny na serveru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/
Datum vlo?en?: 3.11.2003 16:36       Datum posledn? zm?ny: 4.4.2007 11:56
Za záchranu Štramberka
Stránky občanského sdružení Za záchranu Štramberka a Dětí Země, zaměřené proti plánované výstavbě cementárny ve Štramberku.
http://stramberk.ecn.cz/
Datum vlo?en?: 11.9.2001 12:06       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:57
Teletín
Stránky kampaně Sdružení přátel Teletína, kteří protestují proti otevření lomu v této středočeské obci.
http://www.teletin.cz
Datum vlo?en?: 25.3.2005 15:17       Datum posledn? zm?ny: 5.4.2005 18:57
MPO - Surovinová politika
Stránka Ministerstva průmyslu a obchodu ČR věnovaná surovinová politice. Dokumenty ke stažení ve formátu DOC.
http://www.mpo.cz/dokument6621.html
Datum vlo?en?: 21.2.2001 14:44       Datum posledn? zm?ny: 30.3.2007 15:22
Měkkýši (Mollusca)
Měkkýši (Mollusca) České Republiky a Slovenska: plži (Gastropoda) a mlži (Bivalvia). Obecná i aplikovaná malakologie. Fotogalerie měkkýšů. Databáze: potrava člověka (které rostliny, živočichy a houby lze jíst).
http://mollusca.host.sk
Datum vlo?en?: 18.11.2002 11:56       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:58
Naturstoff (Přírodní látky)
Internetový průvodce po světě přírodních látek. Informace z oblasti chemie, biologie, farmacie, farmakognosie, biochemie a toxikologie.
http://www.biotox.cz/naturstoff
Datum vlo?en?: 22.7.2003 16:58       Datum posledn? zm?ny: 8.11.2004 0:12
Greenpeace ČR: Ochrana klimatu
Stránky Greenpeace ČR věnované klimatickým změnám.
http://www.greenpeace.cz/klima.shtml
Datum vlo?en?: 1.12.2003 15:35       Datum posledn? zm?ny: 24.4.2007 13:14
61/RS ČSOP RS Iris
ekovýchova - Ekocentrum Iris, péče o CHú - pozemkový spolek Prostějovsko, elektronická ekoporadna, přehled nejbližších akcí (přednášky, besedy, exkurze, brigády..)
http://www.iris.cz
Datum vlo?en?: 24.7.2006 10:54       Datum posledn? zm?ny: 18.5.2010 12:34
Přátelé přírody ČR (Naturefriends Czechia)
Přátelé přírody ČR jsou národní nezisková organizace, která je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody sdružujícího 500.000 členů. V současnosti má 8 základních článků a členských organizací a působí v celé České republice.

Přátelé přírody ČR sdružují jednotlivce a organizace, kteří chtějí rozvíjet tělovýchovný program turistiky a práci s dětmi a mládeží v otevření sociální a ekologické Evropě. Za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě.

Přátelé přírody ČR pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.
http://www.pratele-prirody.cz
Datum vlo?en?: 10.6.2011 12:05       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:13
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT