spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka a poptávka odpadů, zprávy, akce a legislativa týkající se problematiky odpadů.
URL: http://www.enviweb.cz/burza/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně organizace Arnika za právo na informace o toxických látkách v prostředí kolem nás.
URL: http://bezjedu.arnika.org
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyhledání v databázi právních předpisů podle roku, tématu a typu předpisu. Databáze je aktualizována měsíčně, obsahuje číslo a název předpisu (nikoli plný text předpisu).
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/verejna_sprava/legislativ...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Program Nadace Partnerství, jehož cílem je podpořit veřejnost ve snaze získávat informace o životním prostředí a usilovat o přijetí zákona o Registru výstupů a přenosů znečišťujících látek (PRTR).
URL: http://www.ecn.cz/rtk
Frankfurt.de - Verkehr und Umvelt (Frankfurt - doprava a životní prostředí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky města Frankfurt nad Mohenem, na kterých je možné najít informace o dopravě, životním prostředí, odpadech, klimatu, ozonu, vodě, ekologické legislativě a dalších tématech.
URL: http://www.frankfurt.de/sis/Frankfurt_A-Z.php?_navi=h...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem projektu Legislativní centrum je úspěšné prosazování připomínek členských organizací a spolupracující veřejnosti k připravovaným zákonům a spolupráce veřejné správy a odborné veřejnosti v duchu Aarhuské úmluvy.
URL: http://www.zelenykruh.cz/cz/legislativni-centrum/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informace o přípravě Plánu odpadového hospodářství i jeho schválené znění.
URL: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c125...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Petice adresovaná Ministerstvu zemědělství ČR a Ústřední komisi pro ochranu zvířat požaduje změnu legislativy EU v oblasti označování hospodářských zvířat ušními známkami.
URL: http://petice.euweb.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákony a právní předpisy o životním prostředí projednávané v Parlamentu, vycházející ve Sbírce zákonů i v ministerských věstnících.
URL: http://www.ekolist.cz/zakony.stm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránkách projektu studentů Fakulty právnické ZČU v Plzni naleznete výklad základních pojmů z oblasti práva životního prostředí a vzory podání ve věcech životního prostředí k různým úřadům.
URL: http://pzp.juristic.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka provozovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenskeho v Bratislavě. Přehled slovenské ekologické legislativy, informace o připravovaných zákonech a připomínkách k nim, odkazy na slovenské a české stránky zabývající se legislativou životního prostředí.
URL: http://www.fns.uniba.sk/pravo/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plný text diplomové práce Dušana Uhra z Právnické fakulty Univerzity Karlovy na toto téma. Z 21. 11. 1999.
URL: http://www.volny.cz/dudu/gmo/gmoabiodiverzita.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tato stránka vznikla jako součást kampaně za přijetí zákona o právu na informace o životním prostředí. Nabízí informace o české i zahraniční legislativě, dokumentech a ohlasech v tisku věnovaných této problematice. Dále odkazy na informace o ekoznačkách a PRTR.
URL: http://pravovedet.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně proti používání PET lahví a znovuzavedení vratných skleněných lahví. Výzva k vyvíjení tlaku na politiky, informace o reakcích politiků.
URL: http://sweb.cz/pet_lahve/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o emisích ze zdrojů v České republice. Přehled velkých zdrojů znečišťování, seznam spaloven odpadů, legislativa EU v ochraně ovzduší.
URL: http://www.chmi.cz/uoco/emise.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Dětí Země věnující se účasti veřejnosti na rozhodování, procesu EIA a právu na informace o životním prostředí.
URL: http://www.detizeme.cz/vec.shtml
Jazyk: SJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o procesu EIA, legislativa, přehled posuzovaných akcí, seznam osob způsobilých k posuzování podle EIA a další informace. Provozuje Slovenská agentúra životného prostredia.
URL: http://www.sazp.sk/eia/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -