spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soubor interaktivních map - ovzduší, voda, krajina, hluk, odpady.
URL: http://www.premis.cz/atlaszp
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka a poptávka odpadů, zprávy, akce a legislativa týkající se problematiky odpadů.
URL: http://www.enviweb.cz/burza/
Frankfurt.de - Verkehr und Umvelt (Frankfurt - doprava a životní prostředí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky města Frankfurt nad Mohenem, na kterých je možné najít informace o dopravě, životním prostředí, odpadech, klimatu, ozonu, vodě, ekologické legislativě a dalších tématech.
URL: http://www.frankfurt.de/sis/Frankfurt_A-Z.php?_navi=h...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informace o přípravě Plánu odpadového hospodářství i jeho schválené znění.
URL: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c125...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky určené pro komunikaci s veřejností o Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/odpady/Poh/projekt.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky magistrátu o komunálním odpadu na území hl.m. Prahy, jeho sběru, zneškodňování a recyklaci. Seznam sběrných dvorů a další informace.
URL: http://envis.praha-mesto.cz/default.aspx?ido=5351&sh=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návrh plánu odpadového hospodářství kraje k připomínkám.
URL: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=508
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o přípravě plánu a texty podkladových studií.
URL: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=45001...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Dětí Země jsou určeny všem spotřebitelům, kteří chtějí nakupovat a užívat zboží a chtějí přitom brát ohled i na životní prostředí.
URL: http://www.ecn.cz/spotrebitel/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace krajského úřadu o nakládání s odpady ve Středočeském kraji,
URL: http://www.stredoceske-odpady.cz/
The Busby Report: A national plan for survival in the 21st Century (Busbyho zpráva: Národní plán pro přežití v 21. století)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva z roku 2002 popisuje opatření, která by měla Velké Británii přijmout, aby přežila po vyčerpání zásob ropy během 21. století.
URL: http://www.after-oil.co.uk
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -