spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akciová společnost Moravské naftové doly je největší společností v ČR, zabývající se vyhledáváním a těžbou ropy a zemního plynu, a to v ČR i v zahraničí.
URL: http://www.mnd.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předmětem činnosti společnosti je dobývání hnědého uhlí, doprovodných surovin, provozování dvou kamenolomů, úprava uhlí, jeho další zušlechťování a transformace a také obchod s výslednými produkty. K ekologickým činnostem společnosti patří rekultivace ploch postižených dobýváním a zpracováním odpadů, včetně jejich likvidace.
URL: http://www.suas.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
OKD je největší česká těžební firma, zabývající se těžbou černého uhlí, výrobou koksu a dalšími vzájemně navazujícími výrobami převážně na Ostravsku a Karvinsku. V budoucnu se chce orientovat na práce na zlepšení životního prostředí.
URL: http://www.okd.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží hlubinným i povrchovým způsobem hnědé uhlí v okolí Nitry.
URL: http://www.hbp.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Žula Rácov, s. r. o., je firma, která těží žulu v ložisku na katastrálním území obce Rácov u Jihlavy.
URL: http://www.zula-racov.cz
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost Granit Lipnice, s.r.o, těží lipnickou žulu na lomech Kopaniny a Březek, kterou následně zpracovává v provozech hrubé a ušlechtilé kamenické výroby. V provozu ušlechtilé kamenické výroby jsou zpracovávány i jiné žuly z různých lokalit z ČR i ze zahraničí.
URL: http://www.granit-lipnice.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma dodává aktivní uhlí Jacobi Carbons, které se používá při čištění emisí do ovzduší, odpadních vod a při těžbě uhlí loužením.
URL: http://www.endler.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vlastněná Českomoravským cementem a ČEZem těží vápenec v Českém krasu.
URL: http://www.lomy-morina.cz
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma Kámen a písek, s.r.o., těží v pěti lomech granulit, granodiorit a vápenec. Firma nabízí úplný sortiment drceného kameniva.
URL: http://kamen-pisek.trade.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží, zpracovává a prodává vysoce kvalitní křemenné písky, vyskytující se v dobývacích prostorech Provodín jižně od České Lípy.
URL: http://www.pisky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
DIAMO, s. p. realizuje program útlumu těžby uranu a s ním související zahlazování následků průzkumné, těžební a úpravárenské činnosti v ČR. Informace o historii a způsobech těžby uranu, zpracování uranové rudy, o útlumu a likvidaci uranových dolů...
URL: http://www.diamo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma provozuje dva kamenolomy - Kamenná a Mrákotín. Těženou surovinu zpracovává ve vlastním provoze předevsím na obrubníky, dlažební prvky, pomníky atd.
URL: http://www.zednicek.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží vápenec na kopci Kotouč u Štramberka a vyrábí stavební materiál, suroviny k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách a suroviny pro hutní, chemickou výrobu a cukrovary.
URL: http://www.kotouc.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Českomoravské lupkové závody těží a dále zpracovávají žárovzdorné jílovce - lupky, výpal kaolínu a využívají těžbu doprovodných surovin - keramických jílů, těsnících jílů, písku a spongilitu.
URL: http://www.cluz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se zaměřuje na těžbu a zpracování kamene a štěrkopísku. V současné době provozuje čtyři lomy a dvě štěrkopískovny.
URL: http://kamen.zbraslav.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
LIGRANIT s.r.o. těží ve vlastních lomech Ruprechtice a Hraničná libereckou a železnobrodskou žulu. Ve zpracovatelském závodě v Rochlicích v Liberci zpracovává široký sortiment vlastních i dovozových žul na polotovary nebo veškeré kamenické výrobky.
URL: http://www.ligranit.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lomy jsou firma zabývající se těžbou kameniva v lomech Dolní Kounice, Želešice a Předklášteří v okolí Brna.
URL: http://www.lomy.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky těžební společnosti, operující v Peru.
URL: http://www.midas.atfreeweb.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží a zpracovává černé uhlí na Kladensku a Ostravsku.
URL: http://www.cmd.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží vápenec a vyrábí cement, vápno, suché maltové, betonové a omítkové směsi, přísady do betonů a malt aj. Informace o ekologických aktivitách firmy.
URL: http://www.cmcem.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Distribuční plynárenská společnost s působností na Jižní Moravě. Informace o zemním plynu a jeho ložiscích.
URL: http://www.jmpas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těžící hnědé uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Provozuje také spalovnu nebezpečných odpadů a skládku.
URL: http://www.mus.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží hlubinným způsobem hnědé uhlí na východě Slovenska.
URL: http://www.dolina.sk
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Skupina Royal Dutch/Shell Group je jedním z největších producentů energie, zracovatelů ropy, uhlí a zemního plynu.
URL: http://www.shell.com
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -