spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně organizace Arnika za právo na informace o toxických látkách v prostředí kolem nás.
URL: http://bezjedu.arnika.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o dioxinech na serveru Econnect, zejména v souvislosti se spalovnami odpadů.
URL: http://www.ecn.cz/dioxin/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce o problematice dioxinů v potravinách, zvláště pak v souvislosti s kuřaty z Belgie, obsahujícími zvýšená množství dioxinu.
URL: http://www.szpi.gov.cz/cze/informace/article.asp?id=5...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o polychlorovaných bifenylech a jejich výskytu v potravinách.
URL: http://www.szpi.gov.cz/cze/informace/article.asp?id=5...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server evropských průmyslových svazů reprezentujících výrobce chlóru a látek obsahujících chlór. Informace o chlóru, jeho vlivu na životní prostředí, aktuality aj.
URL: http://www.eurochlor.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky MŽP k sanaci ve Spolaně Neratovice.
URL: http://www.env.cz/env.nsf/f241cc2d308eeea4c12569a0007...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekotoxikologická databáze je projekt jehož cílem je shromáždit data o environmentální nebezpečnosti chemických látek pro potřeby hodnocení rizik a podobných činností vedoucích k ochraně životního prostředí a vzdělávání v oblasti environmentální chemie. Na serveru Českého ekologického ústavu.
URL: http://www.piskac.cz/ETD/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně Arniky proti PVC. Zabývají se jednotlivými aspekty PVC a chtějí nabídnout alternativu k němu tam, kde je to možné. Zvláště se zaměřují na použití PVC ve zdravotnictví.
URL: http://pvc.arnika.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kampaň organizace Greenpeace proti nebezpečným chemikáliím.
URL: http://www.toxickydomov.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky České geologické služby o rizikových geologických fenoménech. Automatické vytvoření interpretované informace (georeportu) o geologickém
prostředí a rizikových geofaktorech (radon, nestabilita terénu, chemismus podzemní vody aj.) ve vybraném území.

URL: http://geology.cz/geohazardy
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky českého vědeckovýzkumného projektu Výzkum Antarktidy, financovaného Ministerstvem životního prostředí. Projekt se soustřeďuje na geologický výzkum a znečištění Antarktidy organickými průmyslovými polutanty.
URL: http://www.geology.cz/host/antarktida.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -