spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační systém provozovaný Slovenskou agenturou životního prostředí. Informace o stavu životního prostředí, lidské populaci, nástrojích ekologické politiky aj.
URL: http://www.iszp.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o projektu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), což je dlouhodobý celosvětový program zaměřený na sledování životního prostředí a určený pro školy.
URL: http://www.mujweb.cz/www/cmelda/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o měřících stanicích znečištění ovzduší v Ústeckém kraji a v německém Sasku. Dále informace o limitech znečišťujících látek a odkazy na další informace. Na serveru Ekologického centra Most.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/aktualni_imise/st...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Denní zpravodajství Solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové o stavu ozonové vrstvy a intenzitě slunečních ultrafialových paprsků.
URL: http://www.chmi.cz/meteo/ozon/o3uvb.html
GRID-Arendal Maps Webserver (Mapový webserver GRID-Arendal)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Interaktivní mapy, grafy a statistiky o stavu životního prostředí na stránkách norské organizace GRID Arendal (Global Resource Information Database).
URL: http://maps.grida.no
Wikipedia: European Environment Agency (Wikipedia: Evropská agentura pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Heslo o EEA v otevřené encyklopedii Wikipedia.
URL: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Environment_Age...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mapa ukazující zeleň a krajinné prvky, sběrná místa odpadu, cyklostezky, prodejny a jídelny zdravé výživy aj. na území Brna.
URL: http://www.brno.cz/toCP1250/mapa/index.php?typ=e
Global Monitoring for Environment and Security (Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Evropské unie, jehož cílem je shromažďovat a poskytovat informace potřebné pro plnění politiky EU v oblasti životního prostředí, zemědělství, místního rozvoje, rybolovu, dopravy a zahraniční a bezpečnostní politiky.
URL: http://www.gmes.info/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál pražského magistrátu pro informace o životním prostředí. Informace o stavu životního prostředí a o nástrojích environmentální politiky.
URL: http://envis.praha-mesto.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky brněnského Hnutí NESEHNUTÍ pro podporu zapojování veřejnosti do aktuálních brněnských a jihomoravských případů týkajících se životního prostředí. Ekoporadna.
URL: http://ekobrana.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál pro otázky populace, zdraví a životního prostředí, provozovaný americkou Národní knihovnou pro životní prostředí. Informace o jednotlivých zemích Afriky, Jihovýchodní Asie a Střední Ameriky.
URL: http://popplanet.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soubor interaktivních map - ovzduší, voda, krajina, hluk, odpady.
URL: http://www.premis.cz/atlaszp
Greenhouse Gases & the Kyoto Protocol (Skleníkové plyny & Kjótský protokol)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Interaktivní mapa emisí skleníkových plynů, grafy, statistiky a prognózy do budoucna pro jednotlivé státy, které podepsaly Kjótský protokol. Na serveru norské organizace UNEP GRID-Arendal.
URL: http://maps.grida.no/kyoto
EEA - Environmental themes (EEA - Environmentální témata)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o stavu životního prostředí, ekologických tématech a nástrojích ekologické politiky na serveru Evropské agentury pro životní prostředí.
URL: http://themes.eea.eu.int
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o procesu EIA včetně přehledu probíhajících řízení v působnosti pražského magistrátu.
URL: http://envis.praha-mesto.cz/(wnfgu045opzlcqep2n5azj23...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na serveru provozovaném odborem informatiky pražského magistrátu najdete mj. data z monitoringu čistoty ovzduší v Praze a Atlas životního prostředí v Praze.
URL: http://www.premis.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plné texty ročenek vydávaných Magistrátem hlavního města Prahy. Ročenky shrnují stav životního prostředí v Praze.
URL: http://www.monet.cz/zp/rocenky.asp
European Environment Information and Observation Network (EIONET) (Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (EIONET))
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační síť vytvořená Evropskou agenturou pro životní prostředí a jejími členskými zeměmi. Jejím cílem je poskytovat informační podklady pro rozhodování o životním prostředí.
URL: http://www.eionet.eu.int
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webová podoba CD-ROM, které vzniklo 2002 za spolupráce České společnosti pro životní prostředí a Ekologického centra Most. Základním posláním katalogu je zpřístupnit dostupná lokální, případně regionální data a informace o životním prostředí území bývalého okresu Most, případně Ústeckého kraje.
URL: http://cd.ecmost.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o životním prostředí na okrese Trutnov rozdělené do oddílů: Ochrana přírody a krajiny, Ovzduší, Voda, Půda, Odpady, Trendy po roce 1990. Na serveru Okresního úřadu Trutnov.
URL: http://www.oku-tu.cz/profil%20okresu.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -