spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální prezentace Asociace bezpečnostních poradců v drážní nákladní dopravě (RID). Diskusní fórum, přehled související legislativy, seznam členů.
URL: http://abp.wz.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Samosprávné profesní sdružení autorizovaných architeků, autorizovaných urbanistů a autorizovaných projektantů ÚSES. Na stránkách publikuje architektonické soutěže, právní informace aj.
URL: http://www.cka.cc
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Mj. prosazuje zájmy průmyslu vůči vládě a parlamentu.
URL: http://www.spcr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace sdružuje osoby a organizace, jejichž cílem je provozování technologie a procesu recyklace odpadních materiálů z demolic a výstavby stavebních objektů. Informace o recyklaci stavebních materiálů, druhy recyklátů a možnosti jejich využití.
URL: http://www.arsm.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Při AEM vzniklo i Sdružení velkých spotřebitelů energie, které se snaží ovlivnit legislativu v zájmu velkých spotřebitelů energie.
URL: http://www.aem.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asocicace usiluje o sdružení odborníků pracujících v hydrologii na Slovensku. Stanovy, dokumenty, akce.
URL: http://www.ahs.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Adresa Českého rybářského svazu, legislativa týkající se rybářství, statistika úlovků a další informace.
URL: http://www.rybsvaz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace profesionálních myslivců České republiky je samosprávnou stavovskou organizací sdružující myslivce.
URL: http://www.profimysl.cz
Canadian Organic Growers (Kanadští organičtí pěstitelé)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky kanadské národní informační sítě pro organicky hospodařící farmáře, zahradníky a spotřebitele.
URL: http://www.cog.ca
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavovská organizace soukromých zemědělců České republiky. Vychází z tradic a přesvědčení o perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova.
URL: http://www.asz.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domovské stránky organizace. Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) je výběrovým sdružením předních odborníků z oblasti odvádění a čištění odpadních vod z České republiky, Slovenska i ze zahraničí. AČE ČR byla založena v r. 1993 a od té doby si získala pevné místo mezi naší vodohospodářskou veřejností.
URL: http://www.ace-cr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace sdružuje odborníky v oborech hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie.
URL: http://www.cah.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení odborníků v oblasti ekologického zemědělství - usiluje o zlepšení odborné kvalifikace ekologických zemědělců, zlepšení zpracování bioproduktů a jejich odbytu.
URL: http://epos.ecn.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Svaz vodního hospodářství (SVH) sdružuje organizace v oblasti vodního hospodářství – podniky Povodí, podniky Vodovodů a kanalizací a další akciové, příspěvkové i jiné společnosti. SVH usiluje v součinnosti s orgány státní správy a ve spolupráci s ostatními podnikatelskými organizacemi o vytvoření legislativních i jiných podmínek pro účinné hospodaření a podnikání se svěřeným majetkem v podmínkách přechodu k tržnímu hospodářství. SVH se aktivně podílí na vytváření národohospodářské politiky ve své oblasti, ve vazbě na ostatní odvětví a obory.
URL: http://www.svh.cz
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky německého sdružení Deutsches Atomforum, které provozuje využívání jaderné energie. Informace o jaderné energii, o kontejnerech určených pro přepravu a uchování radioaktivního odpadu, o meziskladech radioaktivního odpadu, o jaderných elektrárnách.
URL: http://www.kernenergie.de
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -