spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka a poptávka odpadů, zprávy, akce a legislativa týkající se problematiky odpadů.
URL: http://www.enviweb.cz/burza/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně organizace Arnika za právo na informace o toxických látkách v prostředí kolem nás.
URL: http://bezjedu.arnika.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Program Nadace Partnerství, jehož cílem je podpořit veřejnost ve snaze získávat informace o životním prostředí a usilovat o přijetí zákona o Registru výstupů a přenosů znečišťujících látek (PRTR).
URL: http://www.ecn.cz/rtk
Frankfurt.de - Verkehr und Umvelt (Frankfurt - doprava a životní prostředí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky města Frankfurt nad Mohenem, na kterých je možné najít informace o dopravě, životním prostředí, odpadech, klimatu, ozonu, vodě, ekologické legislativě a dalších tématech.
URL: http://www.frankfurt.de/sis/Frankfurt_A-Z.php?_navi=h...
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyhledání v databázi právních předpisů podle roku, tématu a typu předpisu. Databáze je aktualizována měsíčně, obsahuje číslo a název předpisu (nikoli plný text předpisu).
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/verejna_sprava/legislativ...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem projektu Legislativní centrum je úspěšné prosazování připomínek členských organizací a spolupracující veřejnosti k připravovaným zákonům a spolupráce veřejné správy a odborné veřejnosti v duchu Aarhuské úmluvy.
URL: http://www.zelenykruh.cz/cz/legislativni-centrum/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informace o přípravě Plánu odpadového hospodářství i jeho schválené znění.
URL: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c125...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Petice adresovaná Ministerstvu zemědělství ČR a Ústřední komisi pro ochranu zvířat požaduje změnu legislativy EU v oblasti označování hospodářských zvířat ušními známkami.
URL: http://petice.euweb.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákony a právní předpisy o životním prostředí projednávané v Parlamentu, vycházející ve Sbírce zákonů i v ministerských věstnících.
URL: http://www.ekolist.cz/zakony.stm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránkách projektu studentů Fakulty právnické ZČU v Plzni naleznete výklad základních pojmů z oblasti práva životního prostředí a vzory podání ve věcech životního prostředí k různým úřadům.
URL: http://pzp.juristic.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka provozovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenskeho v Bratislavě. Přehled slovenské ekologické legislativy, informace o připravovaných zákonech a připomínkách k nim, odkazy na slovenské a české stránky zabývající se legislativou životního prostředí.
URL: http://www.fns.uniba.sk/pravo/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plný text diplomové práce Dušana Uhra z Právnické fakulty Univerzity Karlovy na toto téma. Z 21. 11. 1999.
URL: http://www.volny.cz/dudu/gmo/gmoabiodiverzita.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tato stránka vznikla jako součást kampaně za přijetí zákona o právu na informace o životním prostředí. Nabízí informace o české i zahraniční legislativě, dokumentech a ohlasech v tisku věnovaných této problematice. Dále odkazy na informace o ekoznačkách a PRTR.
URL: http://pravovedet.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně proti používání PET lahví a znovuzavedení vratných skleněných lahví. Výzva k vyvíjení tlaku na politiky, informace o reakcích politiků.
URL: http://sweb.cz/pet_lahve/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o emisích ze zdrojů v České republice. Přehled velkých zdrojů znečišťování, seznam spaloven odpadů, legislativa EU v ochraně ovzduší.
URL: http://www.chmi.cz/uoco/emise.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Dětí Země věnující se účasti veřejnosti na rozhodování, procesu EIA a právu na informace o životním prostředí.
URL: http://www.detizeme.cz/vec.shtml
Jazyk: SJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o procesu EIA, legislativa, přehled posuzovaných akcí, seznam osob způsobilých k posuzování podle EIA a další informace. Provozuje Slovenská agentúra životného prostredia.
URL: http://www.sazp.sk/eia/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -