spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soubor interaktivních map - ovzduší, voda, krajina, hluk, odpady.
URL: http://www.premis.cz/atlaszp
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o mezinárodním výzkumném programu Man and Biosphere (MAB), zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím i při zpracování výsledků výzkumu pro různé úrovně uživatelů ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy. Informace o českých biosférických rezervacích.
URL: http://mab.kav.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení se zabývá především údržbou maloplošných chráněných a biologicky cenných nechráněných území, využitím primitivních plemen domácích zvířat při údržbě krajiny, ochranou obojživelníků, pořádáním přednášek a výstav.
URL: http://www.csoplibosvary.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústřední seznam ochrany přírody soustřeďuje zřizovací a odbornou dokumentaci o zvláště chráněných územích, o lokalitách Natura 2000 a o památných stromech.
URL: http://drusop.nature.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál, který poskytuje přehled finančních podpor z národních i evropských zdrojů.
URL: http://www.dotace.nature.cz/
Grünes Oval (Zelený ovál)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Virtuální průvodce 12 německými projekty ochrany přírody.
URL: http://www.gruenesoval.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zvláště chráněná území v blízkém okolí města Trhové Sviny.
URL: http://www.tsviny.cz/chko/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled zvláště chráněných území Zlínského kraje (okresy Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště a Zlín).
URL: http://nature.hyperlink.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka zabývající se poškozením přírodní památky "Psí kuchyně" (okres Svitavy, KÚ Opatov a Janov) holosečnou těžbou dřeva v přírodních bukových porostech.
URL: http://mujweb.cz/Zpravy/devastace/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky k Natura 2000 - soustavě soustavě chráněných území evropského významu. Stránky přinášejí základní informace o evropských směrnicích, české legislativě, aktuality a diskusi k vytváření soustavy Natura.
URL: http://www.natura2000.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příroda Karlovarska. Lokality Natura 2000 na Karlovarsku, informace o chráněných územích, rostlinách a živočiších.
URL: http://priroda-kv.cz
Naturschutzgebiet Taubergießen (Chráněná krajinná oblast Taubergießen)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stručný popis historie této CHKO, ochrana přírody, turistické informace.
URL: http://www.taubergiessen.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky místní pobočky ČSOP Kosenka věnované projektu Pomozte zachránit bělokarpatský les.
URL: http://www.zachranles.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Skalní most v Českém Švýcarsku - turistické stezky, fotografie, ...
URL: http://www.pbrana.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Průvodce přírodními památkami, parky a rezervacemi Novohradska.
URL: http://www.novehrady.cz/default.asp?ids=414&idc=1087&...
Pryroda Belarusi (Běloruská příroda)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o chráněných územích a ochraně přírody a krajiny v Bělorusku. Informace o Bělověžském pralese. Informace o Černobylské havárii.
URL: http://www.belarusguide.com/nature1/Naturebel.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled maloplošných chráněných území v okrese Jihlava se stručnou charakteristikou.
URL: http://ptactvojihlavska.webzdarma.cz/zchu.htm
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o turistice a přírodních zajímavostech Českého ráje.
URL: http://www.ceskyraj.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Turistický průvodce po skalních městech. Tipy na výlety, virtuální prohlídky a fotografie.
URL: http://www.skalnimesta.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně organizace Děti Země pro podporu výstavby tunelu Kubačka na trase dálnice D8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří. Na stránkách ke stažení petice "ANO výstavbě tunelu Kubačka na dálnici D8 v Českém středohoří" adresovaná zastupitelstvu Ústeckého kraje.
URL: http://tunelkubacka.ecn.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují regionální mapy ÚSES, návod na užívání regionálních a nadregionálních ÚSES ČR a metodiku zapracování ÚSES do územních plánů obcí.
URL: http://www.uur.cz/default.asp?ID=906
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Digitální letecká vegetační mapa Prahy.
URL: http://www.wmap.cz/vmp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky s informacemi o Prokopském a Dalejském údolí v Praze a o stejnojmenném přírodním parku, o pozemkovém spolku "Dej přednost přírodě" působícím v této oblasti a o občanském sdružení "Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí".
URL: http://prokopskeudoli.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Encyklopedické heslo české verze internetové encyklopedie Wikipedia popisuje systém chráněných území v České republice.
URL: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -