spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o problematice indikátorů trvale udržitelného rozvoje na stránkách Českého ekologického ústavu, odkazy na související stránky v ČR.
URL: http://www.ceu.cz/edu/ma21/Indikator.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
URL: http://www.stavbyzeslamy.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o trvale udržitelném rozvoji na Slovensku, připravené v rámci projektu "Capacity 21 - Informačná kampaň o udržateľnom rozvoji". Kampaň realizuje Regionální environmentální centrum (REC) pro země střední a východní Evropy, REC Slovensko ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí SR za finanční podpory Rozvojového programu Organizace spojených národů.
URL: http://www.tur.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text manifestu na podporu trvale udržitelného rozvoje, který zpracovala Ekologické sekce Institutu pro integraci České republiky do Evropské unie v září 2003.
URL: http://www.blisty.cz/2003/11/5/art15864.html
FAO: SD dimensions (FAO: Dimenze trvale udržitelného rozvoje)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO) o udržitelném rozvoji.
URL: http://www.fao.org/sd/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Centra pro otázky životního prostředí UK. Jeho výsledkem byl především rozsáhlý sborník z roku 2002, jehož součástí byl první návrh Národní strategie udržitelného rozvoje pro ČR. Tuto strategii vláda však nepřijala. Na stránkách je ke stažení plný text pěti svazků sborníku, informace o projektu a další výstupy - např. program a výstupy z konference o udržitelném rozvoji, podkladové dokumenty ke strategii aj.
URL: http://www.czp.cuni.cz/projekty/sdcz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a odkazy týkající se ekologických aspektů rozšíření Evropské unie na serveru Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
URL: http://www.czp.cuni.cz/info/EU/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Centra pro otázky životního prostředí UK k problematice a projektům zabývajícím se indikátory udržitelného rozvoje a environmentálními indikátory, jejich vývojem a vytvářením.
URL: http://cozp.cuni.cz/COZP-13.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V čem je kupovaná voda lepší než voda z kohoutku? Odpověď je velice jednoduchá. Ve většině případů v ničem.
URL: http://www.vodovodnivoda.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rodinné centrum je místo pro setkávání, realizaci kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé se současným hlídáním dětí. Působí v Uherském Hradišti pro spádovou oblast Uherskohradišťska.
URL: http://www.akropolis-uh.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled environmentálních, sociálních a ekonomických indikátorů. Ke každému je podrobné vysvětlení doplněné grafem a aktuálním vývojem. Stránky jsou součástí Portálu ŽP - Brány k informacím o životním prostředí provozované Ministerstvem životního prostředí.
URL: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=110
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jaký vliv bude mít případný vstup ČR do EU na životní prostředí? Zpravodajství, informace, odkazy...
URL: http://www.ekolist.cz/evropa.stm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál pražského magistrátu pro informace o životním prostředí. Informace o stavu životního prostředí a o nástrojích environmentální politiky.
URL: http://envis.praha-mesto.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problém změny klimatu není jen problémem fyzikálním, ale zejména také problémem socio-ekonomickým. Na těchto stránkách jsou srovnány různé teoretické i praktické přístupy k jeho řešení. uvedené informace vycházejí z diplomové práce obhájené v červnu 2002 na kateře Světové ekonomiky VŠE v Praze.
URL: http://sweb.cz/climate
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Evropské unie s informacemi o ekologické politice EU určená pro mládež. Ovzduší, voda, odpady, příroda...
URL: http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_cs....
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o podmínkách přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 22: Životní prostředí.
URL: http://www.euroskop.cz/40416/clanek/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace českého Ministerstva životního prostředí o jeho aktivitách v souvislosti s referendem o vstupu do EU.
URL: http://www.env.cz/purl/eu
EEA - Environmental themes (EEA - Environmentální témata)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o stavu životního prostředí, ekologických tématech a nástrojích ekologické politiky na serveru Evropské agentury pro životní prostředí.
URL: http://themes.eea.eu.int
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní stránka Evropské komise o životním prostředí. Politiky, zprávy, legislativa, rozšiřování EU...
URL: http://ec.europa.eu/environment/index_cs.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -